Välkommen till Segevångsskolan

Besök vår officiella hemsida på malmo.se

Pres

Välkommen till Segevångsskolan

Segevångsskolan slog igen den 15 juni 2018. Verksamheten är flyttad till Kirsebergsskolan.

Vi vill tacka alla för denna tiden och samtidigt bjuda på en avslutningssång.


https://www.youtube.com/watch?v=QnnVGowj_-I


Ha en fantastiska sommar, och från och med augusti hittar ni oss på Kirserbergsskolan.


Nyhet

180617

Verksamheten på Segevångsskolan stänger den 15 juni.

· Den 18 - 19 juni är det stängdagar på fritidshemmet.

· Den 20 juni 2018 öppnar fritidshemmet på Kirsebergsskolan.

Har man frågor ang elever, fritidshemmet mm så kan man vända sig till:

- Kirsebergsskolans rektor Marie Wesén

0709 15 23 56

- Bitr rektor Maria Börjesson

0709 34 10 84

Har man frågor ang flytt eller behöver kontakt med vaktmästare:

- kontakta Daniel Fredriksson

0731 56 08 20

Efter den 21 juni får man kontakta stadsfastigheter eller grundskoleförvaltningens lokalavdelning på

Malmö stads växel 040 34 10 00

Vi önskar alla elever och föräldrar en underbar sommar

180612

Viktig information om sommarfritids 2018

Välkommen till sommarfritids på Kirseberg. Inför sommarlovet vill vi informera om rutiner och andra viktiga saker. Vi öppnar fritids kl 6:15 på Regnbågen som ligger på bottenvåningen i G-huset. Ingången finns vid mitten av huset och inte uppför trapporna. Frukost serveras kl 8.00 i idrottshallen. Vi har sammanslagning varje eftermiddag 16.30 och vi stänger på samma plats där vi öppnar. Vi stänger kl 18.00.

De första veckorna har vi fritids avdelningsvis F-1, 2-3 och 4-6. F-1 befinner sig på bottenvåningen i G-huset. 2-3 på andra våningen i G-huset. 4-6 befinner sig på lilla gården bakom huset under tandläkaren.

Om ert barn är sjukt eller frånvarande av någon annan anledning ring

F-1: 0708-677740

2-3: 0733-822742

4-6: 0708-677703

Vi kommer planera en del utflykter under sommaren. En del utflykter kan planeras med kort varsel. Det är viktigt att barnen är på fritids senast 9.00. Kommer ert barn senare någon dag ring till avdelningen och meddela.

För att få en trevlig sommar är det bra om barnen har med sig

· Ombyteskläder, shorts och långbyxor

· Solkräm, bra om de kan smörja sig själv

· Badkläder och handduk

· Vattenflaska

· Regnkläder

· Kläder efter väder, svala kläder om det är varmt och varmare om det är svalare

Är det något ni undrar över kontakta personal på fritids.

Nu hoppas vi på en lång och härlig sommar!

Glad sommar önskar

Personalen på Fritids Kirsebergsskolan

2018-06-04

Den 15 juni är det skolavslutning på Segevångsskolan. Detta är också den sista dagen det är någon verksamhet på skolan. Detta innebär att den 15 är det både sista dagen för skolverksamheten men också för fritidsverksamheten på Segevång. Den 20 juni slår vi upp dörrarna för nya fritidshemmet på Kirserberg och den 16 augusti börjar läsåret 18/19 då på Kirsebergsskolan. Mer info om sommarfritids och inför nästa termin kommer inom kort.2018-03-09

Stängdagar på fritidshemmet

Den 18-19 juni har vi stängdagar på fritidshemmet. Detta för att all personal på Se och Ki ska kunna planera tillsammans för nya skolan.

2018-02-22

Angående studiedagar vt- 18

Centralt i Malmö ligger det en studiedag den 24 maj, denna kommer vi att flytta till fredagen den 27 april. Detta som ett led i att vi ska jobba med förberedelser inför uppstart inför höstterminen.

Detta gäller även eleverna i kommunikationsklassen

Fritidshemmet kommer att vara öppet som vanligt denna dag.2018-02-09

Inbjudan till infomöte inför skolstart hösten 2018. Efter beslut i nämnden den 7 februari om omorganisation för skolorna inom område Norr inbjuds ni härmed in till infomöte inför skolstart hösten 2018. Planeringen för att få en så bra start som möjligt i skapandet av en ny organisation är igång och dessa möten är ett led i arbetet.

Vid mötet kommer representanter från båda skolorna att närvara och vi kommer att informera inför skolstart 2018.

Marie Wesén kommer att bli rektor på nya skolan. Marie kommer tillsammans med Ann Johansson, Christian Lindberg och Maria Börjesson bilda ny ledningsgrupp på nya skolan.

Vi har valt att kalla till möten årskursvis och ni är välkomna på det möte som riktar sig till den årskurs ni idag har barn i.

F-klass 26/2 kl. 17.30 – 19.00

Åk 1: 5/3 kl. 17.30 – 19.00

Åk 2: 6/3 kl. 17.30 – 19.00

Åk 3: 7/3 kl. 17.30 – 19.00

Åk 4: 8/3 kl. 17.30 – 19.00

Mötena hålls i Kirsebergsskolans aula.

2018-02-08

Till vårdnadshavare för elever på Segevångsskolan

Beslut om omorganisation i Norr som gäller Segevångsskolan Onsdagen den 7 februari 2018 fattade grundskolenämnden beslut om att avveckla Segevångsskolans lokaler.

Inför beslutet hade representanter från grundskolenämnden och grundskoleförvaltningen en dialog med berörda vårdnadshavare den 10 januari 2018. De synpunkter, farhågor och alternativa förslag som kom fram på mötet har vägts in. Beslutet innehåller därför ett uppdrag åt grundskoleförvaltningen och skolorna att snarats möjligt påbörja ett samarbete med barn och vårdnadshavare kring sammanslagningen av Segevångsskolan, Kirsebergsskolan och Rönnenskolan. Enligt beslutet ska grundskoleförvaltningen också planera för en återetablering av skolverksamhet i Segevångsområdet. Beslutet påverkar Segevångsskolan från och med höstterminen 2018 genom att elever som i dag går i förskoleklass och årskurs 1, 2, 3 och 4 på Segevångsskolan fortsätter sin skolgång på Kirsebergsskolan. Elever som i dag går i årskurs 5 och 6 kommer att fortsätta sin skolgång på Rönnenskolan i årskurs 6 och 7. Beslutet innebär att vi skapar en gemensam låg- och mellanstadieskola av Segevångsskolan och Kirsebergsskolan. Läsåret 2018/2019 kommer Kirsebergsskolan vara en F–5-skola, men från läsåret 2019/2020 en F–6-skola. Rönnenskolan fortsätter läsåret 2018/2019 att vara en 6−9-skola. Från och med läsåret 2019/2020 planeras Rönnenskolan för årskurs 7–9. Vi strävar alltid efter att skapa kontinuitet för eleverna och goda möjligheter till lärande och trivsel. Samarbetet med Kirsebergsskolan och Rönnenskolan (blivande årskurs 6–7) startar omgående. Eleverna kommer att bli delaktiga för att lära känna sina nya skolkamrater och sin nya skola. Vi och Kirsebergsskolan kommer att träffa berörda vårdnadshavare i olika konstellationer och möten. På de första mötena i slutet av februari och i början av mars kommer vi att presentera organisationen för läsåret 2018/2019. Här finns möjlighet att ställa frågor och ha dialog. Inbjudan till föräldramöten kommer att skickas ut inom kort. Rönnenskolan kommer att ha föräldramöten för vårdnadshavare till barn i årkurs 6–7 i början av mars. Inbjudan kommer inom kort.

Bakgrund till beslutet Segevångsskolan har i dag en bra skolverksamhet men lokalerna och utemiljön uppfyller inte kraven på god arbetsmiljö för elever och medarbetare. Stadsfastigheter gjorde därför en utredning och konstaterade i en slutrapport den 30 oktober 2017 att det inte är lämpligt att bedriva skolverksamhet på fastigheten med tanke på de myndighetskrav som ställs i dag. För att skolverksamhet ska kunna bedrivas där måste de flesta byggnaderna rivas, marken saneras och marknivån höjas. Det största problemet är dock buller och dålig luftkvalitet. Kirsebergsskolans och Rönnenskolans lokaler bedömdes vara lämpliga för mottagande antal elever och årskurser. Med anledning av slutsatserna i rapporten föreslog grundskoleförvaltningen en omorganisation i utbildningsområde Norr som ska gälla från och med augusti 2018 (läsåret 2018/2019).

På uppdrag av grundskoleförvaltningen

Ingalill Åkesson rektor

Maria Börjesson bitr rektor

Hej alla !

Vi önskar god fortsättning och vi blickar fram emot en ny termin.

From den 22 Januari kommer Johnny Hansson att ha uppdrag som vikarierande bitr. rektor. Han kommer att ha viss undervisning kvar i årskurs sex samt mentorsskap i årskurs sex.

Ni når Johnny på telefonnummer

0709473161

Inför vårterminen hälsar vi några nya medarbetare välkomna till oss på Segevång. Blossom börjar hos oss i år tre och på fritids 3-6 och Nina är tillbaka hos oss som har arbetat tidigare med de yngre åren men kommer nu att jobba i årskurs 4 & 6.

Utvecklingssamtal kommer att kallas till under v. 5-7, respektive mentor kommer att kalla till dessa samtal.

All personal har nu varit igång i två dagar och alla är laddade för en ny termin.


Ansvarig utgivare Ingalill Åkesson, rektor (ingalill.Akesson2@malmo.se)